NOD32® Update Viewer
Russian Bulgarian Czech Spanish
  
         
F.A.Q.
 1. Защо програмата е с ограничено време на използване?
 2. Какво означават буквите отдясно от полето с паролата?
 3. Как да определим категорията на паролата: - ESS, Home, Business... ?
 4. Ако натиснем бутона "Обновяване на огледалото", от кой сървър ще бъде свалено обновлението?
 5. Срещу сървъра се е появил въпросителен знак , какво означава това?
 6. Как се съхраняват пароли? След изхода от програмата, те не се съхраняват?
 7. Какъв трябва да бъде форматът на файла за проверка на паролите от текстов файл?
 8. Как се съхраняват текущите пароли в текстови и DBF файлове?
 9. Какви ключове съществуват за пускане на програмата от команден ред?
 10. Как работи автообновлението?
 11. Как да я минимизираме в трея?
 12. Как да обновяваме скенера на Dr.WEB(CureIt)?
 13. Как да обновяваме AVZ?
 14. Как да обновяваме скенера на AVPTool?
 15. Как да настроим FTP огледалото?
 16. Как при автоматично обновление автоматично да добавяме пароли?
 17. Как да разберем за обновяването на ENGINE0 или ENGINE1 в режим "Изпълни след обновяване"?

Q1. Защо програмата е с ограничено време на използване?
A. Идват много писма с молби да направим това,което вече е направено, да оправим това,което вече е оправено. Също така, има критични изменения в изходните данни, и програмата престава да работи (както разбирате,измененията не се съгласуват с мен). А ползватели, свалящи дремеща версия от някакъв форум, продължават да се жалват... Затова беше решено да принуждаваме ползвателите да преминават на новите версии.


Q2. Какво означават буквите отдясно на полето с паролата?
A. Буквите показват работоспособността на паролата и възможността да сваляте различните версии на NOD32 от офиц. сайт. Ако е разрешено,то буквите са зелени, а ако е забранено - червени.
h- ESS Home
b- ESS Business
H- ESET NOD32 Home
B- ESET NOD32 Business
R- NOD32 Remote Administrator
S- NOD32 Standard
A- NOD32 LAN Update Server (Administrator)
D- NOD32 for MS DOS
N- NOD32 for Novell Netware Server
U- NOD32 for Unix Servers
E- NOD32 for MS Exchange Server
L- NOD32 for Lotus Domino Server
M- ESET Mobile Antivirus


Q3. Как да определим категорията на паролата: - ESS, Home, Business... ?
A. Има бутон "Проверка на паролата". Ако след проверката,отдясно, съответстващата буква е със зелен цвят, значи паролата става за дадената версия. Може просто да кликнете два пъти по нужната буква.


Q4. Ако натиснем бутона "Обновяване на огледалото", от кой сървър ще бъде свалено обновлението?
A. Огледалото се обновява от сървъра, на който се намира указателя.


Q5. Срещу сървъра се е появил въпросителен знак , какво означава това?
A. Това се случва, ако огледалото не е подходящо за избраната версия на NOD32 или не е могло де се идентифицира.


Q6. Как се съхраняват пароли? След изхода от програмата, те не се съхраняват?
A. Програмата съхранява само работещи пароли, т.е. след проверката зелената буква "H".


Q7. Какъв трябва да бъде форматът на файла за проверка на паролите от текстов файл?
A. Файлът трябва да съдържа името и паролата на отделни редове и да бъде във формат ANSI. Допустими формати на редове:
username
password
YYYY-MM-DD или DD.MM.YYYY
което искате: username
което искате: password
което искате: YYYY-MM-DD или DD.MM.YYYY
...

Файлът DBF трябва да съдържа две или три полета, USERNAME (23 знака), PASSWORD (11 знака) и EXPIRE (дата)


Q8. Как се съхраняват текущите пароли в текстови и DBF файлове?
A. За това е нужно да отворите менюто на бутона - "Провери паролата" и да изберете пункта - "Съхрани всички пароли"


Q9. Какви ключове съществуват за пускане на програмата от команден ред?
A. Варианти на командния ред:

 • NOD32view.exe /this - Създава огледало от обновленията на инсталирания NOD32 (ESS)
 • NOD32view.exe /auto - Еднократно стартира автообновление
 • NOD32view.exe v3:http://сървър/път/ - Сваля обновление от указания сървър
 • NOD32view.exe v3:http://име:парола@сървър/път/ - Сваля обновление от указания сървър с авторизация
 • NOD32view.exe v3://компютър/път/ - Сваля обновление от указания компютър
 • NOD32view.exe v3:d:/путь/ - Сваля обновление от локална папка
За втората версия на NOD32 е нужно v3: да се замени на v2:


Q10. Как работи автообновлението?
A. За правилната работа е нужно да се избере оф. сървър(и) на ESET и огледала от които ще бъдат сваляни обновленията.
Подред се запитват поместените сървъри на ESET, при поява на обновления и налична парола (зелена иконка) се свалят от този сървър, ако паролата е остаряла тя се премахва и се избира следващата, когато паролата е към края си (сива иконка), започва проверка на всички огледала,докато не намери нужната версия и сваля от това огледало.


Q11. Как да я минимизираме в трея?
A. Трябва да включим "Период на обновяване" (1, 3, 6, 12, 24 ч.). По време на проверката и свалянето иконката в трея се върти.


Q12. Как да обновяваме скенера на Dr.WEB(CureIt)?
A. Трябва в настройките на модула на Dr.WEB, да се укаже "Път:" към папката с базата на Dr.WEB и файла drweb32.dll.
Ако базите лежат в отделна папка, то е необходимо там да преместим файла drweb32.dll и във файла drweb32.ini да коригираме или да добавим ред:
EnginePath = "път\drweb32.dll"


Q13. Как да обновяваме AVZ?
A. Трябва в настройките на модула на AVZ, да се укаже "Път:" към папката с базата на AVZ.


Q14. Как да обновяваме скенера на AVPTool?
A. Трябва в настройките на модула на AVPTool, да се укаже "Път:" към папката с базата на AVPTool.
И обезателно да изключим самозащитата в скенера на AVPTool.


Q15. Как да настроим FTP огледалото?
A. Примерни настройки:
префикс за огледалото на НОД 2x - nod_upd
префикс за огледалото на НОД 3x - eset_upd
префикс за огледалото на AVZ - avz_upd
префикс за огледалото на DrWEB - drweb_upd
1 FTP сървър - _ftp://server1/path1/
2 FTP сървър - _ftp://server2/
...

Резултат:
_ftp://server1/path1/nod_upd/
_ftp://server1/path1/eset_upd/
_ftp://server1/path1/drweb_upd/
_ftp://server1/path1/avz_upd/
_ftp://server2/nod_upd/
_ftp://server2/eset_upd/
_ftp://server2/drweb_upd/
_ftp://server2/avz_upd/
...


Q16. Как при автоматично обновление автоматично да добавяме пароли?
A. Ако паролите са записани във файл NOD32pass.txt, то преди обновяването те ще бъдат проверени и добавени в списъка, а файла ще бъде изтрит.


Q17. Как да разберем за обновяването на ENGINE0 или ENGINE1 в режим "Изпълни след обновяване"?
A. След обновяване на ENGINE0 или ENGINE1 в командния ред извикван от програмата се добавя съответстващия параметър "0" или "1".


Copyright 2006-2016 © nodview & mirgogo
Моите линкове HTML code